Tĩnh lặng Phật đà, Thiền viện Trúc Lâm Viên Ngộ

Thiền viện Trúc Lâm Viên Ngộ mới được xây dựng, tọa lạc trên núi Đá Chồng thuộc thị trấn Khánh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận.

Tĩnh lặng Phật đà, Thiền viện Trúc Lâm Viên Ngộ

Thiền viện Trúc Lâm Viên Ngộ. Chùa được xây dựng trên cơ sở tu sửa và xây mới phần đất và phần miếu trước đây. Với người dân thị trấn Khánh Hải thì đây là nơi để trút bỏ mọi ưu phiền, lo lắng đời thường khi đến với chùa.

Tĩnh lặng Phật đà, Thiền viện Trúc Lâm Viên Ngộ

Toàn cảnh núi Đá Chồng và đường lên chùa.

Tĩnh lặng Phật đà, Thiền viện Trúc Lâm Viên Ngộ

Toàn cảnh thị trấn Khánh Hải nhìn từ chùa.

Tĩnh lặng Phật đà, Thiền viện Trúc Lâm Viên Ngộ

Niệm Phật lúc hoàng hôn xuống.

Tĩnh lặng Phật đà, Thiền viện Trúc Lâm Viên Ngộ

Tĩnh lặng Phật đà, Thiền viện Trúc Lâm Viên Ngộ

Trương Minh Tám

Share on Google Plus